Certyfikat Najemcy

Bezpieczny najem z

Jan Najemca

tenant@simpl.rent

home

Nieruchomość

Warszawa, ul. Krucza 1

monetization_on

Czynsz najmu

2700 zł

today

Data wydania

20.05.2023

Wynik weryfikacji

Pozytywny

Każdy etap weryfikacji został zakończony pozytywnie. Dokładne informacje znajdują się w szczegółach weryfikacji poniżej.

Weryfikacja tożsamości

Pozytywny

Wynik weryfikacji tożsamości jest pozytywny.

verified

Metoda weryfikacji

Konto bankowe

person

Imię i Nazwisko

Jan Najemca

calendar_today

Wiek

42

Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej

Pozytywny

Brak danych wskazujących na nieterminowe płacenie zobowiązań.

Przeanalizowane bazy danych:

checked

Biuro Informacji Kredytowej

checked

Krajowy Rejestr Długów

checked

Związek Banków Polskich

checked

Rejestr dłużników BIG InfoMonitor

checked

Rejestr dłużników BIG ERIF

Weryfikacja zarobków

Pozytywny

Spełniono kryterium dochodowe, czyli łączne zarobki najemcy są większe niż 2-krotność wartości czynszu z opłatami dla danej nieruchomości.

insert_chart

Przedział zarobków

od 1.5x do 1.75x czynszu z opłatami

folder

Źródło zarobków

Umowa o pracę

Partnerzy strategiczni

pzuotodomolx

Partnerzy finansowi

BIGKRDERIF